Kraftig omsättningsökning i kvartalet (+28%) drivet av det påsförpackade sortimentet inom nötter som växte med +53%

Första kvartalet januari – mars 2024

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 27,7 % till 106 MSEK jämfört med 83 MSEK för samma period 2023.
 • Bruttomarginalen ökade till 40,8 % (38,3 %).
 • EBITDA ökade till 7,3 MSEK (2,8 MSEK).
 • EBITA ökade till 4,4 MSEK (0,1 MSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 2,9 MSEK (-1,3 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 7,5 MSEK (0,2 MSEK).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

 • Gårdschips passerade för första gången 100 MSEK i omsättning på rullande tolv månader.
 • Gårdschips fick listningar på ny dagligvarukedja i Danmark med drygt 100 butiker

Väsentliga händelser efter 31 mars

 • Förpackningsverksamheten för nötter i Länna på väg att BRC-certifieras. BRC certifiering är den globala standarden för livsmedelssäkerhet för effektiv styrning och kvalitet i livsmedelsföretag.
 • Gårdschips har fått ordinarie listning på Lidl i Sveriges samtliga butiker.
 • Styrelsen reviderar upp helårsprognosen till en nettoomsättning överstigande 425 MSEK samt de långsiktiga lönsamhetsmålen till en årlig EBITA-marginal om minst 6% (motsvarande 9% EBITDA-marginal)

Resultatprognos för helåret 2024
Styrelsen förväntar sig, givet nuvarande valutakurser, en nettoomsättning överstigande 425 MSEK för helåret 2024 med en EBITA-marginal på 4-5% (motsvarande 7-8% EBITDA-marginal)