Idag är första handelsdagen under bolagets nya namn Premium Snacks Nordic AB. Företaget är noterat på Spotlight Stock Market, aktienamnet är Premium Snacks och aktiens kortnamn är ”SNX”.

Samtidigt lanseras bolagets nya hemsida (https://www.premiumsnacksnordic.com).