ICA kommer per 1 mars 2022 inte längre lagerhålla och hantera den centrala distributionen av Exotic Snacks lösviktsprodukter omfattande 39 artiklar. Årsvärdet av den centrala distributionen uppgår till ca 26 mkr. Det är huvudsakligen ICAs mindre koncept Nära och Supermarket som berörs. Merparten av Exotic Snacks nuvarande lösviktsförsäljning sker till de större koncepten, Maxi och Kvantum, genom direktleverans från Exotic Snacks centrallager där ett väsentligt större sortiment finns lagerlagt, totalt ca 75 artiklar.

All försäljning av förpackade produkter genom ICA centrallager fortsätter som tidigare och berörs ej.

”Vi beklagar det ställningstagande och vägval ICA centralt gjort gällande befintligt trepartssamarbete mellan butik, ICA inköp och logistik och Exotic Snacks som varit framgångsrikt i mer än 15 år och bidragit till att göra ICAs position till klart ledande i segmentet lösviktssnacks. Att ICA centralt nu väljer en annan affärsmodell får vi anpassa oss till och vidareutveckla vår affär utifrån, kommenterar Anna Krasse, VD.

Flertalet av de butiker som idag får leverans via ICA centrallager har gällande samarbetsavtal med Exotic Snacks omfattande både service i butik och ställinvesteringar. Exotic Snacks kommer även framöver erbjuda dessa kunder orderläggning, leverans och butiksservice med den skillnaden att lösviktsprodukterna levereras antingen genom 3:e parts logistikleverantör eller genom direktleverans. Det är Exotic Snacks styrelse och ledningens bedömning att en stor del av den förlorade centrala distributionen av lösviktsvolymer kommer att kunna bibehållas på detta sätt.

Anna Wallin-Krasse

Verkställande direktör

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-05 08:30 CET.