Med anledning av att Anna Wallin-Krasse den 11 november aviserade sin avgång som VD för Premium Snacks Nordic AB och idag meddelat styrelsen att hon av personliga skäl önskar tjänstledigt året ut, har styrelsen utsett Magnus Agervald till t f VD i Premium Snacks med dotterbolag. Magnus tillträder sin nya roll omgående.

Magnus är idag vice ordförande i Premium Snacks (invald vid stämman i maj 2021). Magnus har bred erfarenhet av både operativ verksamhet och investeringsverksamhet. Han har lett bolag i stark tillväxt och hög förändringstakt, inte minst som VD för börsbolaget Byggmax under ca 10 års tid. Magnus har även arbetat som Investment Manager på det nordiska riskkapitalbolaget IDI, konsult på McKinsey och VD på Ratos. Idag verkar Magnus som professionell styrelseledamot och investerare.

Som framgick redan av PM om VD-skifte den 11 november, arbetar styrelsen nu med den rekryteringsprocess som syftar till att tillsätta en ny ordinarie VD för Premium Snacks så snart som möjligt in på det nya året.

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-18 17:30 CET.