Tidigare pressmeddelande innehöll MAR etikett. Nu innehåller även själva rapporten MAR-etikett.

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-18 11:30 CET.