Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruset har Rootfruit Scandinavia AB styrelse beslutat att flytta fram årsstämman till den 15:e juni. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 18:e maj.

Styrelsen har av samma anledning skjutit på datum för publicering av årsredovisning och delårsrapport för första kvartalet 2020.

Nya gällande datum för publicering:

Årsredovisning 2019               Nytt datum: 11:e maj

Kallelse till årsstämma            Nytt datum: 15:e maj

Kvartalsrapport 1 2020           Nytt datum: 19:e maj