För tredje kvartalet 2018 uppgick försäljningen till 12,6 MSEK (10,4 MSEK), en ökning med 21% jämfört med samma period föregående år. Volymen uppgick till 179,8 ton (164,4), vilket innebär en ökning med 9% jämfört med 2017.

Ackumulerat för 2018 uppgick försäljningen till 34,4 MSEK (28,3 MSEK), en ökning med 22% jämfört med samma period föregående år. Volymen uppgick till 503,7 ton (449,4), vilket innebär en ökning med 12% jämfört med 2017.

”Vi har en fortsatt mycket bra tillväxt även under tredje kvartalet. Tredje kvartalet var försäljningsmässigt stark 2017, så det känns extra glädjande att vi ökar tillväxten med hela 21%.

September var något av en besvikelse med en försäljning om 3,6MSEK (3,7MSEK) en minskning med 3% och en volym om 57 ton (63,5 ton) -10%. September månad innehöll höga kampanjkostnader som reducerar nettoförsäljningen och få faktureringsdagar. Vi vet sedan tidigare att försäljningen tenderar att variera mellan månaderna vilket jämnar ut sig under kvartalet”, kommenterar Thomas Lindström VD.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 073-809 02 16

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se