För perioden november 2017 uppgick försäljningen till 3,0 MSEK (2,5 MSEK), vilket innebär en ökning på 20 % jämfört med 2016. Ackumulerat för jan-november 2017 uppgår försäljningen till 34 MSEK (30,1) vilket motsvarar en ökning med 13 procent.

Även lanseringen av Gårdschips Cheddar har varit framgångsrik: ”Det är alltid en utmaning för nyheter att få fäste när man inte får distribution hos alla de stora kedjorna direkt. Men Gårdschips Cheddar har fått en riktigt bra start och det gör nu att produkten även kommer in hos Bergendahls och Willys från slutet av januari. Gårdschips Cheddar är en blivande storsäljare”, avslutar Thomas Lindström, VD Rootfruit Scandinavia. 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD
E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se
Telefon: 073-809 02 16

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt är bolaget kapitaliserat inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23
312 34 Laholm
Telefon: 0430-134 40
E-post: info@rootfruit.se
Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering

Bokslutskommuniké                 2018-02-28