De senaste årens uppstickare inom premiumsnacks, Rootfruit Scandinavia, och marknadsledaren inom natursnacks, Exotic Snacks, avser att tillsammans bilda en ny stark aktör på den nordiska snacksmarknaden genom att Rootfruit förvärvar Exotic Snacks. Den nya koncernens försäljning proforma 2017 uppgick till ca 266 MSEK 2017 med EBITDA om ca 8 MSEK.

En avsiktsförklaring (Letter of Intent) är undertecknad och utgör grunden för villkor och principer för förvärvet. Slutliga skriftliga avtal förväntas undertecknas i slutet av augusti 2018, efter genomförd due diligence.

Marknaden inom snacks utvecklas starkt mot hälsosammare alternativ och är det område inom snacks som förväntas växa snabbast framöver. Tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan på premiumsnacks kan det nya företaget etablera en marknadsledande position i ett mycket intressant segment.

– Vi är väldigt nöjda att vi genom samgåendet kommer kunna stärka vår position betydligt på marknaden. Exotic Snacks är en tydlig marknadsledare inom sitt område natursnacks och tillsammans med Rootfruits produktportfölj och goda tillväxt skapar vi en ytterst intressant och ledande aktör på marknaden. Ingen annan aktör kan erbjuda en sådan bred produktportfölj inom snacks som vi, med snacks i lösvikt och förpackade produkter, säger Hans Berggren, styrelseordförande i Rootfruit Scandinavia AB.

– Utvecklingen går starkt mot hälsosammare alternativ, högkvalitativa snacks och närodlat. De rådande trenderna på marknaden kopplat till Rootfruits och Exotic Snacks nya gemensamma erbjudande gör att vi ser goda tillväxtmöjligheter framöver i framförallt Norden. Dessutom ger affären oss ytterligare möjligheter att växa utanför Norden, där vi senast lyckats bryta oss in på den belgiska marknaden, säger Hans Berggren

– Tillsammans har bolagen en entreprenörsstyrd historia, vilket gör att vi kommer ha en modern och snabbfotad organisation. Det finns klara synergieffekter i alltifrån egen säljkår, produktutveckling och logistik, avslutar Lars O Abrahamson, styrelseordförande i Exotic Snacks AB.

Om Exotic Snacks

          Exotic Snacks som har 50 anställda och omsatte 230 MSEK 2017 med EBITDA om 7,4 MSEK.

          Exotic Snacks är verksamt inom nötter, torkade frukter och asiatiska snacks i både påse och lösvikt. Sedan många år tillbaka har bolaget en ledande marknadsposition i Sverige. Bolaget har dessutom en mindre verksamhet i Finland.

          Exotic Snacks ägs av en grupp investerare organiserade under Credelity Capital AB. Exotic Snacks förvärvades från Segulah 2011.

Finansiering

Köpeskillingen för Exotic Snacks AB betalas genom en kombination av apportemission och en kontant del. Totalt uppgår köpeskillingen till 60 MSEK för 100% av aktierna. Förvärvet kommer att finansieras dels genom en apportemission där Exotic Snacks aktieägare byter sina aktier i Exotic Snacks AB mot aktier i Rootfruit Scandinavia AB, dels genom en nyemission om 7,5 MSEK riktad till samtliga Rootfruits aktieägare och dels genom en ny kreditfacilitet. Exotic Snacks-ägarnas andel i Rootfruit efter förvärv och nyemission kommer att uppgå till ca 42%, varav den störste enskilde ägarens andel uppgår till drygt 8%.

Finansiella effekter proforma

Den nya koncernens försäljning proforma förväntas genom förvärvet nå ca 280 miljoner SEK innevarande år med ett tydligt positivt resultat före skatt. Förvärvet är kassaflödespositivt från start och kommer att förbättra Rootfruits nyckeltal per aktie väsentligt. Från och med 2019 förväntas förvärvets positiva resultat- och kassaflödespåverkan bli betydande tack vare de synergieffekter som bedöms kunna realiseras inom försäljning, produktutveckling och logistik.

Ytterligare information om förvärvet och dess operativa och finansiella effekter kommer att lämnas i samband med det nyemissionsmemorandum som beräknas distribueras i början av september 2018.

För frågor, vänligen kontakta:

Hans Berggren, Styrelseordförande

E-post: hans.berggren@rootfruit.se

Telefon: +46-70-3344567

Pressmaterial: http://www.rootfruitscandinavia.se/press/pressmaterial/

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se