Byte av namn på moderbolag och koncern.
  • Som kommunicerades den 12 oktober 2020 så röstade extra bolagsstämman igenom namnbytet till Premium Snacks Nordic AB
    och nu är namnändringen registrerad på Bolagsverket.
  • Bolaget kommer att handlas under det nya aktienamnet Premium Snacks och kortnamnet blir ”SNX” på Spotlight Stock Market
    från och med den 9 november 2020. CSI och ISIN-koderna ändras inte. FISN-koden ändras till PREMIUMSN/SH.