Stark försäljning i kvartalet i en exceptionell tid

Första kvartalet januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 81,9 MSEK vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med nettoomsättningen för samma period 2019
    på 75,0 MSEK.
  • Bruttomarginalen uppgick till 34,9% mot 39,4% föregående år.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 MSEK.  Första kvartalet 2019 var EBITDA 4,0 MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till -2,2 MSEK jämfört med 1,2 MSEK motsvarande period föregående år.