Rootfruit Scandinavia AB ökar aktiekapitalet med 24.000 SEK genom inlösen av teckningsoptioner. Efter ökningen uppgår aktiekapitalet till 1.049.900 SEK och antalet utestående aktier till totalt 5.249.500 aktier. Bolaget tillförs 528.000 SEK genom aktieteckningen.

I registreringen har 120 000 optioner utgivna 2014 utnyttjats. Dessa optioner har en teckningskurs om SEK 4,40 per aktie och aktieteckning skall ske senast 31 maj 2017. Efter teckningen finns 30.000 optioner kvar att utnyttjas. Det är styrelseordförande Irene Axelsson, styrelseledamot Per-Anders Öberg och VD Hans Jacobsson som via optionslösen tecknat aktierna. De som tecknat aktierna kommer att delvis finansiera köpet genom försäljning av befintliga aktier.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt har bolaget nu kapitaliseras inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34  Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering

Delårsrapport Q2 2016: 30 aug 2016

Delårsrapport Q3 2016: 11 nov 2016