Thomas Lindström har utnämnts till marknadschef i Rootfruit och tillträder rollen i januari 2017. Thomas kommer närmast från tjänsten som VD på Kommunikationsbyrån Reagent Communication AB med uppdrag för kunder som General Mills, Almondy, Beiersdorf, Netgroup, Kahls Kaffe och Electrolux. Tidigare har Thomas haft ledande roller inom sälj- och marknad på bla  Metsä Tissue och Electrolux.

Tjänsten är nyinrättad och Thomas kommer att avlasta framförallt VD och Säljchef som tidigare ansvarat för olika delar av marknadsarbetet. Tjänsten kommer att delas med Alvestaglass AB som är ett bolag i liknande utvecklingsskede som Rootfruit.

          Det är med stor glädje som vi rekryterat denna toppkraft som kommer att betyda oerhört mycket i vår tillväxt och fortsatta utveckling av våra varumärken. Vi hoppas också mycket på samarbetet med Alvestaglass som vi räknar med skall ge oss goda synergier inom bl a  gemensamma mediainköp och utveckling av de sociala medierna i Norden, säger Hans Jacobsson, VD på Rootfruit Scandinavia AB