Ulf Andersson har utnämnts till KAM för Rootfruit i Danmark och har tillträtt rollen under hösten 2016. Ulf kommer närmast från tjänsten som Commercial Director Nordic på Vajda Papir och han har tidigare haft ledande roller inom sälj- och marknad mot dagligvaruhandeln i Europa och särskilt mot Danmark.

Tjänsten är nyinrättad och Ulf kommer att arbeta på kommissionsbasis, vilket gör att Rootfruit får en kostnad först när försäljningen i Danmark ökar.

–          Det är med stor glädje som vi rekryterat Ulf med sin starka kompetens inom dagligvaruhandel och försäljning i Europa. Vi ser redan hur mängden aktiviteter i Danmark ökar och hyser stor förhoppning om nya listningar under 2017 hos kunder vi inte varit närvarande tidigare, säger Hans Jacobsson, VD på Rootfruit Scandinavia AB

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt har bolaget nu kapitaliseras inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34  Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering:

Delårsrapport Q3 2016: 11 nov 2016

Bokslutskommunike 2016: 28 februari 2017