Rootfruit Scandinavia implementerar i veckan nya hylloptimerade chipskartonger. Med de nya kartongerna erbjuder Rootfruit Scandinavia en bättre hyllanpassning för butik, produkterna exponeras bättre samt att man får plats med fler produkter på en pall, vilket beräknas minska transportkostnaderna med upp till 10%.

”Målsättningen med projektet var att hitta en kartonglösning som optimerar ytan i butik oavsett butikens storlek samt att minska vår klimatpåverkan. Ett hinder för oss tidigare har varit att få listning i mindre butiksformat på grund av vår kartongs utformning.

Varje centimeter är viktig för våra kunder och nu får vi plats med 3 artiklar på en hylla mot tidigare 2 artiklar. Omsättningshastigheten ökar och våra produkter bli mer lönsamma för våra kunder. Resultatet ser vi redan nu i ökad distribution hos både COOP och Axfood. I Finland har vi tack vare förändringen kommit in med fler produkter på Kesko fr.o.m. februari vilket är extra glädjande, avslutar Thomas Lindström VD”.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 0738-090 216

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering:

Bokslutskommuniké: 28 februari