Rootfruit Scandinavia fortsätter att satsa innovativt i premiumsegmentet. Nu gör man en satsning inom området Functional Snacks, produkter med t.ex. högre proteininnehåll och lägre fetthalt. Det gör man genom att lansera sina Smartsnacks baserade på quinoa, linser och hummus. Lanseringen sker under varumärket Gårdschips. Produkterna har fått en god listning i svensk dagligvaruhandel med kedjor som Willys, Hemköp, COOP och Citygross. Försäljningen startar i slutet av januari 2018.

Marknaden för Functional Snacks växer kraftigt i vår omvärld, men är relativt ny i Sverige. Rootfruit Scandinavia har idag tagit positioneringen som produkt- och smakinnovatör inom premiumchips, men den utökas alltså nu till att även innefatta Functional Snacks.

”Vi kallar vår nya produktserie för Smartsnacks. Vår övergripande tillväxtstrategi grundas dels på att stärka oss inom befintliga produkter på befintlig marknad, dels genom nya produkter på befintlig marknad, där Smartsnacks är vårt nästa steg”, säger Thomas Lindström, VD Rootfruit Scandinavia.

”Över tid ser vi också stora möjligheter att utöka vår framgång på nya marknader, främst i våra nordiska grannländer där vi redan idag finns, men med relativt små volymer. Vår bedömning är att våra Smartsnacks och vidare produktutveckling inom området Functional Snacks kommer att öka möjligheterna för denna tillväxt”, avslutar Thomas Lindström.

Rootfruit Scandinavia inleder i och med satsningen på Smartsnacks också ett produktionssamarbete med finländska Weekend Snacks Oy, ett familjeföretag som har gedigen erfarenhet av produktion inom produktsegmentet, Samarbetet ger också Rootfruit Scandinavia tillgång till ny kompetens inom extruderade produkter dvs. en produktionsprocess där man maler ner en bestämd råvara till en deg, för att sedan kunna forma snacks i en mängd olika varianter.

                         

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 0738-090 216

För information om Weekend Snacks OY:

http://weekendsnacks.fi/sv/

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering:

Bokslutskommuniké: 28 februari