Förvärvet av Exotic Snacks AB genom apportemission och med kontant betalning är nu genomfört och Rootfruit tillträder 100% av aktierna 2:e januari 2019

Finansieringen av förvärvet av Exotic Snacks AB har skett genom en kombination av apportemission och en kontant del. Totalt uppgår köpeskillingen till 60 MSEK för alla aktierna i Exotic Snacks AB. Apportemissionen, där Exotic Snacks aktieägare byter sina aktier i Exotic Snacks AB mot aktier i Rootfruit Scandinavia AB, innebär att dessa erhåller en ägarandel i Rootfruit Scandinavia AB som uppgår till cirka 39 procent av såväl kapital som röster efter genomförd nyemission. Därtill betalas en kontant del till aktieägarna i Exotic Snacks AB om 20 MSEK som har finansierats med lån om 5 MSEK och under hösten genomförd nyemission om ca 14 MSEK. Apportemissionen kommer att innebära en utspädning för befintliga aktieägare i Rootfruit Scandinavia AB om ca 39%.

För förvärvet av Exotic Snacks emitteras 5 213 764 aktier i Rootfruit som en del av betalningen. Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 1 042 752,80 SEK och kommer att uppgå till 2 650 330,60 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med 5 213 764, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster i bolaget därefter uppgår till 13 251 653.

Nu är allt praktiskt hanterat och den nya koncernen kan organiseras. Därmed påbörjas ett nytt kapitel när den nya koncernens resa framåt inleds.

”Det är otroligt stimulerande att allt slutligen är plats och vi är mycket positiva till förvärvet och våra möjligheter att lönsamt växa vidare i det spännande segmentet premiumsnacks. Det finns mycket positiv energi i vår numer gemensamma säljkår och vårt samlade erbjudande inom premiumsnacks tar nu successivt form. Sammantaget ser vi möjligheter för både ökad tillväxt och god lönsamhet redan 2019.” säger ordförande Hans Berggren.

Följande personer och företag, dvs tidigare aktieägare i Exotic Snacks AB, har tecknat sig för aktier i den riktade apportemissionen:

Tecknare                 Antal tecknade aktier

Krasse & Co AB                     1 041 053

Mats H Nilsson                            574 650

Christian Barnekow                   464 183

Torbjörn Cardell                          464 188

Bengt Nilssons db                      464 188

Nogi Invest AB                             464 183

Fastighets AB Vasaström        464 183

Pa de Kaphoe AB                        464 183

Hällesporten AB                          415 093

Anna Wallin-Krasse                   163 221

Lars O Abrahamson                   159 557

Östen Berglund                           75 082

Summa                                   5 213 764

Registrering av aktierna hos Bolagsverket och distribution till de nya aktieägarna kommer att genomföras snarast möjligt.

För frågor om den nya koncernen, vänligen kontakta:

Hans Berggren, Styrelseordförande

E-post: hans.berggren@rootfruit.se

Telefon: +46-70-3344567

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt.

Om Exotic Snacks AB

Exotic Snacks är marknadsledande i Sverige inom natursnacks. Under varumärket Exotic Snacks marknadsförs ett brett sortiment av högkvalitativa produkter som rymmer allt från nötter, chokladdragéer, lakrits, asiatiska rissnacks till exotiska torkade frukter. Produkterna säljs som lösvikt eller i olika storlekar av påsförpackningar

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se