Rootfruit Scandinavia AB renodlar sin varumärkesportfölj och införlivar produktvarumärket Rootfruit i Gårdschipsfamiljen. ”Att vi till idag haft två varumärken i portföljen har mer med historik att göra, än att de fyller ett tydligt syfte på marknaden. Genom att göra Rootfruit till en del av Gårdschipsfamiljen ökar vi försäljningspotentialen betydligt för sortimentet. Dessutom är kostnaden högre att marknadsföra 2 olika varumärken. Vi kan nu på ett enklare sätt samaktivera våra produkter och få ökad kraft i marknadsföringen, vilket kommer ge positiv effekt på försäljningen”, säger Thomas Lindström, VD på Rootfruit Scandinavia.


 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 0738-090 216

Om Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering:

Bokslutskommuniké: 28 februari