Ackumulerat under första kvartalet 2018 uppgick volymen till 160,3 ton (138,2), vilket innebär en ökning med 16% jämfört med 2017. Försäljningen uppgick till 9,9 MSEK (8,7 MSEK), en ökning med 14% jämfört med samma period föregående år.

Kvartalstillväxten drogs ned av fortsatt volatil orderläggning från våra kunder, där mars månad visar en nedgång i volym och försäljning (såld volym uppgick till 42,4 ton, en minskning med 18% jämfört med 2017, och försäljningen uppgick till 2,7 MSEK, en minskning med 16%).

”Vi har fått en bra start på året med en tillfredsställande försäljningstillväxt och vi har en positiv försäljningstrend, inte minst tack vare våra nya Smartsnacks. Mars blev dock en besvikelse med ett sämre kampanjutfall än beräknat. Vi kan också se att försäljningen tenderar att variera mer mellan de enskilda månaderna än tidigare”, kommenterar Thomas Lindström VD.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 073-809 02 1

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 LaholmTelefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se