För perioden februari 2018 uppgick den sålda volymen till 54,1 ton (48,4 ton), vilket innebär en ökning med 11% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 3,4 MSEK (3,0 MSEK), en ökning med 13% jämfört med samma period föregående år.

Ackumulerat för året 2018 uppgick volymen till 115,1 ton (86,4), vilket innebär en ökning med 33% jämfört med 2017. Försäljningen uppgick till 7,2 MSEK (5,5 MSEK), en ökning med 31% jämfört med samma period föregående år.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, VD
E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se
Telefon: 073-809 02 16

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)
Industrigatan 23
312 34 Laholm
Telefon: 0430-134 40
E-post: info@rootfruit.se
Hemsida: www.rootfruit.se