För perioden januari 2018 uppgick den sålda volymen till 61 ton (38 ton), vilket innebär en ökning med 61% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 3,8 MSEK (2,5 MSEK), en ökning med 52% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen är den högsta en enskild månad för bolaget.

” Vi har en positiv effekt från jul-/nyårs försäljningen, men framförallt har vi en god tillväxt tack vare lanseringen utav Smartsnacks och de sortimentsförändringar vi gjort för 2018, avslutar Thomas Lindström VD.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, VD

E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se

Telefon: 073-809 02 16

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt är bolaget kapitaliserat inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Tidplan för finansiell rapportering

Bokslutskommuniké                 2018-02-28