Nu finns nyemissionsmemorandumet tillgängligt att laddar ner. Avstämningsdag- Avstämningsdag är den 20 september 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 september 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 september 2018. Företrädesrätt – De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i RootfruitScandinavia AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningstid – 26 september – 17 oktober 2018. Teckningskurs – Sju kronor och sjuttiofem öre (7,75 SEK) per aktie. Fullständig information finner du i memorandumet.

Klicka här för mer information