Vision

Vision

Koncernens vision lyder ”VI DEFINIERAR SNACKS – och är det ledande premiumvarumärket på den nordiska snacksmarknaden” Visionen ska uppnås genom att med de befintliga varumärkena driva stark innovation inom produktutveckling och erbjuda konsumenter produkter av hög kvalitet.

Affärsidé

Premium Snacks Nordic affärsidé är att med en portfölj av varumärken inom snacks överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet.

Strategi

Premium Snacks Nordic AB ska befästa en stark position i segmentet för premiumsnacks genom att stärka befintliga varumärkens position på huvudmarknader och etablera sig selektivt på nya marknader. Koncernens fokus ligger på organisk tillväxt, ta marknadsandelar och skapa volymtillväxt och ökad lönsamhet. Värdeskapande produktutveckling i kombination med en effektiv sälj och marknadsbearbetning ska bidra till tillväxten. Ett professionellt inköp i kombination med en flexibel och kostnadseffektiv produktion ska öka kostnadseffektiviteten och bidra till ökad lönsamhet. Tillväxt kan i framtiden komma genom kompletterande förvärv som bidrar och stärker positionen inom premiumsnacks.

Hållbarhet

Hållbarhet

Generella principer

På SNX eftersträvar vi att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt

Vi vill ha liten miljöpåverkan och ett positivt socialt avtryck som speglar vår moraliska kompass, våra värderingar samt visar hänsyn och respekt för alla inblandade parter.