Premium Snacks Nordic AB byter likviditetsgarant-leverantör och Certified Advisor till Carnegie Investment Bank AB

Premium Snacks Nordic AB (publ) har sagt upp likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Avtalet är i enlighet med ramverket för Nasdaq Stockholms regler om likviditetsgivare.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att fortlöpande ställa priser för Premium Snacks Nordic AB-aktien i enlighet med de från tid till annan gällande minimikraven för likviditetsleverantörer som fastställs av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Carnegies uppdrag påbörjas den 30 november 2023.

Premium Snacks Nordic AB (publ) har samtidigt ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com

Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic AB
E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com

”Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)”, fullständiga kontaktuppgifter finns på www.premiumsnacksnordic.com.

Om Premium Snacks Nordic AB
Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.