Delårsrapport kvartal 3 2022 offentliggörs 2022-11-30.