Publicering av Delårsrapport kvartal 3 2022 tidigareläggs och offentliggörs 2022-11-17, tack vare att sammanställningen av räkenskaperna har färdigställts tidigare än planerat.