Med anledning av att Jan Alestam avser att gå i pension under 2022 har Peter Näslund Svartling utsetts till ny CFO på Premium Snacks Nordic AB. Peter startar sin tjänst den 22 juni.

Peter Näslund Svartling har gedigen erfarenhet inom redovisning och finans. Han har tidigare arbetat med revision, rapportering och controlling. Inom controlling har han arbetat utifrån flera olika aspekter, både försäljnings-, kostnads- och produktperspektivet. Tidigare arbetsgivare inkluderar Deloitte & Touch, THE ABSOLUT COMPANY, Spendrups, Coca-Cola och Systembolaget. Vi välkomnar Peter till Premium Snacks Nordic AB och ser fram emot att få arbeta tillsammans med honom.

Vi vill tacka Jan Alestam för hans förtjänstfulla tid i bolaget. Jan har arbetat som CFO inom koncernen i 11 år och vi har uppskattat honom inte bara för sin kompetens utan också för utmärkt samarbete och Jans bidrag till ett gott arbetsklimat. Vi önskar Jan en skön och spännande ny fas i livet.

Läs hela pressmeddelandet här:

Pressmeddelande_Premium Snacks Nordic Ny CFO 220322

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Hans Berggren, styrelseordförande
E-post: hans.berggren@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0) 70 3344567

Magnus Agervald, t f VD
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0) 70 6824666

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2022 kl. 10.00 CET.

Om Premium Snacks Nordic AB
Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.