VD och finanschef i Premium Snacks Nordic AB (”Bolaget”) förvärvar 350 000 teckningsoptioner i det nyligen beslutade incitamentsprogrammet 2022/25.

 På årsstämman den 8 juni 2022 beslutades om ett incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till dotterbolaget Exotic Snacks AB för vidareöverlåtelse till marknadsvärde till ledande befattningshavare inom Bolaget. Varje teckningsoption kan utnyttjas för teckning av en aktie i Bolaget vid ett tillfälle under två olika tidsperioder, antingen under en period om 14 dagar från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025, eller under en period om 14 dagar från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2025. Teckningskursen per aktie är 10,75 kronor.

Överlåtelse av 350 000 teckningsoptioner har nu genomförts till deltagarna i incitamentsprogrammet.

 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, styrelseordförande
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 6824666

 

Henrik Strinning, VD
E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)705 495 978

 

Läs hela pressmeddelandet här:

Pressmeddelande_Premium Snacks Nordic_ 220712

 

 

Om Premium Snacks Nordic AB
Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.