Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2021.

Premium Snacks Nordics Årsredovisning 2021 finns att tillgå i sin helhet på företagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Hans Berggren, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB
E-post: hans.berggren@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 33 445 67

Magnus Agervald, t f VD, Premium Snacks Nordic
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 68 246 66

Om Premium Snacks Nordic AB

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Premium Snacks Nordic AB  innehar Eric Penser, som nås på certifiedadviser@penser.se
respektive 08-463 83 00,  uppdraget som Certified Adviser.”

Årsredovisning Premium Snacks Nordic AB (publ) 2021:

PSN_ÅR_2021