Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2022.

Premium Snacks Nordics Årsredovisning 2022 finns att tillgå i sin helhet på företagets hemsida.

 

 

Bifogad Årsredovisning 2022:

Årsredovisning_Premium_Snacks_Nordic_AB_2022-12-31

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 68 246 66

Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic AB
E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 549 59 78

”Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank”, fullständiga kontaktuppgifter finns på www.premiumsnacksnordic.com