Bokslutskommuniké 2023 offentliggörs 2024-02-09 kl 08.00.