Delårsrapport  kvartal 1 offentliggörs 2023-05-09.