Med anledning av att Anna Wallin-Krasse idag har aviserat sin avgång som VD för Premium Snacks Nordic AB våren 2022, kommer styrelsen omgående att inleda en rekryteringsprocess som syftar till att tillsätta en ny VD för Premium Snacks så snart som möjligt in på det nya året.

 

Anna har sedan 2016 framgångsrikt utvecklat Exotic Snacks AB och sedan 2019 lett sammanslagningen av verksamheterna Gårdschips och Exotic Snacks mot ökad tillväxt och lönsamhet. Under Annas ledning har en lönsam och kvalitativ plattform byggts upp för Premium Snacks fortsatta marknadsexpansion, både i och utanför Norden.

Styrelsen kommer i rekryteringsprocessen att ta sikte på en VD som fortsätter arbetet med att öka marknadspenetrationen av befintliga produkter och lönsamhetsförbättringar inom befintlig verksamhet, men också ökar bolagets fokus på högre tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Bolagets strategiska mål, konsolidering av snackssegmentet, ökad digitalisering samt internationalisering ligger fast.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Hans Berggren, Styrelseordförande, Premium Snacks Nordic
E-post: hans.berggren@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 33 445 67

 

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 18:00 CET.

Om Premium Snacks Nordic AB
Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.