För perioden augusti 2018 uppgick den sålda volymen till 67,1 ton (53,3 ton), vilket innebär en ökning med 26% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 5 MSEK (3,5 MSEK), en ökning med 43% jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat för året 2018 uppgick volymen till 446,8 ton (385,2), vilket innebär en ökning med 16% jämfört med 2017. Försäljningen uppgick till 30,8 MSEK (24,6 MSEK), en ökning med 25% jämfört med samma period föregående år.

För mer information klicka här