Rootfruit Scandinavia AB avslutade i tisdags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 6,5 MSEK tecknats till 10,1 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 155 procent. Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent med stöd av teckningsrätter vilket innebär att endast investerare med subsidiär teckningsrätt erhåller tilldelning. Emissionen tillför bolaget drygt 6,5 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas till 320 000 kronor.

Läs pressmeddelandet här