Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruset har Rootfruit Scandinavia AB styrelse beslutat att flytta fram årsstämman till den 15:e juni. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 18:e maj. Styrelsen har av samma anledning skjutit på datum för publicering av årsredovisning och delårsrapport för första kvartalet 2020. Nya gällande datum för publicering: Årsredovisning 2019            Nytt datum: 11:e maj Kallelse till årsstämma         Nytt datum: 15:e maj Kvartalsrapport 1 2020        Nytt datum: 19:e maj