För perioden januari 2017 uppgick försäljningen till 2,5 MSEK (2,4 MSEK), vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2016. ”Vi är nöjda med utfallet för januari som normalt är en säsongsmässigt svagare försäljningsmånad efter jul och nyår”, säger VD Hans Jacobsson. Styrelsen för Rootfruit bedömer att bolaget med planerad produktutveckling och befintliga avtal kommer att kunna fortsätta sin goda försäljningsökning med tillväxt om 10-20% under helåret 2017. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall bli positivt för helåret. Då bolaget kommer fortsätta att öka investeringarna i marknadsföring i samband med produktlanseringar under framför allt kvartal 1 och 2, förväntas nettoresultatet vara starkare under slutet av året.”

Läs hela pressmeddelandet här