För perioden maj 2017 uppgick försäljningen till 3,2 MSEK (2,9 MSEK), vilket innebär en ökning på 10% jämfört med 2016. Ackumulerat för jan-maj 2017 uppgår försäljningen till 14,4 MSEK (12,6) vilket motsvarar en ökning med 14 procent.

Läs vidare här