För perioden juni 2017 uppgick försäljningen till 3,5 MSEK (2,8 MSEK), vilket innebär en ökning på 25% jämfört med 2016. Ackumulerat för jan-juni 2017 uppgår försäljningen till 17,9 MSEK (15,3) vilket motsvarar en ökning med 17 procent.

Läs vidare här