För perioden augusti 2017 uppgick försäljningen till 3,5 MSEK (2,6 MSEK), vilket innebär en ökning på 35% jämfört med 2016. Ackumulerat för jan-augusti 2017 uppgår försäljningen till 24,6 MSEK (21,0) vilket motsvarar en ökning med 17 procent.

Läs vidare här