Rootfruitkoncernens försäljning i augusti uppgick till 27,2 Mkr jämfört med 28,1 Mkr motsvarande period föregående år. En försäljningsminskning i månaden om ca 3% mot föregående år.

Den pågående pandemin med nedstängning på vissa marknader och förändring av kundbeteenden har fortsatt viss påverkan på bolagets försäljningsutveckling. Bolaget erfar dock fortsatt en återhämtning med Exotic Snacks lösviktskoncept och särskilt på större butiker jämfört med den momentana inbromsningen av efterfrågan i samband med utbrottet av Covid-19.

Pressmeddelande-Rootfruit-Scandinavia-Försäljning-aug-2020