Rootfruitkoncernens försäljning i juni uppgick till 26,8 Mkr jämfört med 24,9 Mkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsökning med 7,6 %. Efter två månader med försäljningsminskning mot förgående år ökade försäljning mot föregående år i juni.

Läs mer