För perioden december 2017 uppgick försäljningen till 2,8 MSEK (3,4 MSEK) till följd av för låg lageruppbyggnad av kunderna inför jul och nyår. Utfallet i december innebar en minskning på 18 % jämfört med 2016, samtidigt som bolaget nu får en stark januari 2018 med en volymtillväxt överstigande 40% (jämfört mot samma period 2017), tack vare produktnyheter samt som en följd av att kunderna har fyllt på sina lager efter nyår. Den faktiska butiksförsäljningen av bolagets produkter i december 2017 har därmed inte återspeglats i bolagets egen försäljning, utan den kommer att redovisas i januari 2018 istället.

Läs vidare här