Med anledning av Björn Sjöströms utträde ur styrelsen föreslår ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget nyval av Björn Zelander på årsstämman 13 maj. Björn är född 1970 och är utbildad ingenjör. Han arbetar idag som Projekt Chef på Santa Maria och har lång erfarenhet av teknik, produktion, installations- och förbättringsprocesser i olika roller inom Santa Maria och Paulig koncernen.

Läs pressmeddelandet här