Rootfruit lanseras med 3 smaker på Stockmann i Finland from v. 26. Stockmann har total 9 varuhus, varav Rootfruit initialt lanseras på de 6 varuhusen i Finland. Möjlighet finns därmed att utvidga samarbetet till att även gälla Stockmanns varuhus i Baltikum och Ryssland samt i Stockmanns nätbutik om samarbetet faller väl ut. Lanseringen genomförs av Rootfruits distributör i Finland – Pohjolan Peruna Oy.

Läs pressmeddelandet här