Rootfruit Scandinavia AB genomförde i juni en företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget 6,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 320 000 kronor. Emissionen genomfördes i syfte att kunna bygga ut tillverkningskapaciteten med ytterligare en tillverkningslina. Delar av emissionskapitalet ska även användas för att öka försäljningsinsatserna i Danmark, Finland och Norge.

Läs pressmeddelandet här