Rootfruit Scandinavia AB är en av de snabbast växande aktörerna inom segmentet för premiumchips. För att underlätta en finansiering av den fortsatta expansionen genomför bolaget nu en nyemission med efterföljande notering på AktieTorget under hösten 2014. I samband med den roadshow som bolaget gör under emissionsperioden har frågan om hur försäljningen utvecklats under Q3 2014 ställts. Styrelsen lämnar av den anledningen preliminära siffror om att försäljningen uppgick till 5,1 MSEK (3,0 MSEK) för tredje kvartalet 2014, vilket är en ökning med 72 procent sedan motsvarande kvartal 2013.

Läs pressmeddelandet här