För perioden november 2017 uppgick försäljningen till 3,0 MSEK (2,5 MSEK), vilket innebär en ökning på 20 % jämfört med 2016.

Läs vidare här