För perioden maj 2018 uppgick den sålda volymen till 69,7 ton (54,2 ton), vilket innebär en ökning med 29% jämfört med 2017. Försäljningen under samma period uppgick till 4,4 MSEK (3,2 MSEK), en ökning med 38% jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat för året 2018 uppgick volymen till 268,1 ton (228,8), vilket innebär en ökning med 17% jämfört med 2017. Försäljningen uppgick till 17,3 MSEK (14,4 MSEK), en ökning med 20% jämfört med samma period föregående år.

För mer information, klicka här