Efter genomförd due diligence av Exotic Snacks AB har styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB beslutat att genomföra förvärvet av Exotic Snacks AB i enlighet med pressmeddelandet den 6 juli 2018. Genom förvärvet bildar de båda företagen en ny stark aktör på den nordiska snacksmarknaden med en omsättning utifrån proformaredovisningen för 2017 på 267 MSEK. Den nya koncernen skulle utifrån proformaredovisning ha ett resultat på -305 TSEK före skatt, men ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 11,5 MSEK. Genom samordning av verksamheterna bedömer styrelsen att det finns minst 5 MSEK årligen i synergivinster att realisera på något års sikt vid nuvarande försäljningsnivå.