Rootfruit Scandinavia AB ökar aktiekapitalet med 6.000 SEK genom inlösen av teckningsoptioner. Efter ökningen uppgår aktiekapitalet till 1.230.883,20 SEK och antalet utestående aktier till totalt 6.154.416 aktier. Bolaget tillförs 132.000 SEK genom aktieteckningen.

Läs vidare här